Budaörsi Református Egyházközség

a 65.zsoltár kottája (43k)

65. zsoltár

A Sionnak hegyén, Úr Isten, Tied a dícséret,
Fogadást tésznek néked itten, Tisztelvén tégedet,
Mert kérésüket a híveknek Meghallod kegyesen,
Azért tehozzád az emberek Jönnek mindenünnen. 
Rajtam a bűn elhatalmazék, terhelvén engemet,
De nagy volta kegyességednek Eltörli vétkünket.
Boldog, akit te elválasztál, Fogadván házadba,
Hogy előtted nagy buzgósággal Járjon tornácodba. 
Javaival a te házadnak Megelégíttettünk,
Szép dolgain te templomodnak Gyönyörködik szívünk.
A te csuda igazságodból Megfelelsz minekünk;
Halgass meg, Isten, velünk tégy jól, Ó mi segedelmünk! 
Mindenek csak tebenned bíznak E föld kerekségén,
Akik széjjel messze lakoznak A tengernek szélén.
Te kimondhatatlan hatalmaddal A magas hegyeket
Körülfogó, mintegy abronccsal, Erősítvén őket. 
Tengeri habok nagy zúgását Te megcsendesíted,
A pogány nép zúgolódását Ottan elenyészted.
Nagy félelmükben elbágyadnak Mindenek e földön,
nagy voltán a te csudáidnak, Miknek számuk nincsen. 
Te megvígasztalsz mindeneket Reggel a napfénnyel,
Bíztatsz minden élő rendeket csillagokkal éjjel.
áldásiddal meglátogatod Az elszáradt földet,
Hasznos esőkkel meglágyítod, Gazdagítván őtet. 
A te kútaidból a vizek Soha el nem fogynak,
Hogy a szép földi vetemények Szaporodhassanak.
A barázdákat megitatod A szántóföldeken,
A vetést szép esővel áldod, hogy bőven teremjen. 
Megkoronázod az esztendőt Nagy sok javaiddal,
Lábaid nyoma kövérséget Csepegtet nagy zsírral.
Lakóhelyei a pusztáknak Folynak kövérséggel,
Hegyek és halmok vígadoznak Nagy bő termésekkel. 
A szép sík mezők ékeskednek Sok baromcsordákkal;
Villognak a szép szántóföldek Sűrű gabonákkal.
A hegyoldalak, mezőföldek Szép búzanövéssel
Örvendeznek és énekelnek Nagy gyönyörűséggel. 

Vissza a zsoltárokhoz
Vissza a főoldalra


Budaörsi Református Egyházközség, 2040 Budaörs, Clementis L. u. 5. Tel.:+36 23 415 205