Reggel

Istenem oly szép minden 
Mit teremtettél!
Ahogyan a fák dús lombja
A magasban zenél.
Miként áttöri magát 
A kicsiny mag csírája,
Hogy ráfricskázzon 
A büszke nagyvilág orrára.
A színek pompás árnyai
Szívemnek drága kincsei.
A tavasznak élet rügyei,
A nyárnak termő gyümölcsei,
Az ősz tarka álmai,
A tél nyugvó színei.
Ha tehetném mindezt
Magamba rejteném,
De évről-évre erősbödik a tény,
Hogy mindennek nemcsak ura,
Hanem része vagyok,
S egyszer én is meghalok.
De míg élek minden reggel 
Magamba szívom e harmóniát.
Hogy életem aznap mindezt
Neked sugározza át.
Fiatal hajtásként vágyom kitörni
A fojtó kéreg alól,
S megteremni a hála gyümölcsét
Melyben szívem lapul.
Elrejtőzni az aranyló 
Lombok palástja alatt,
S várni a hűvös csendben
Az újabb reggelt majd.
 

 
 
 

Vissza a versekhez