Gyülekezetünk története

Az I. világháború kitöréséig Budaörs községet szinte kizárólag római katolikus vallású sváb lakosság lakta. A világháború kitörése után ez a zárt közösség kezdett felbomlani. Igy érkezett ide 1917-ben Nagy Pál, akit mint MÁV alkalmazottat Budaörsre helyeztek. Ez a család volt az a református vallású mag, amelyből a mai egyházközség kifejlődött. A nyolc gyermekes Nagy család az elso időkben Budafokra járt istentiszteletekre.

1926-ban mint HÉV alkalmazottat Törökbálintról Budaörsre helyezték Csákány Mihályt családjával, hat gyermekével együtt. Ők eleinte Törökbálintra jártak, ahol a Budafoki Református Egyház szórványaként működött református gyülekezet.

1932-ben kezdődött meg Budaörsön a református gyülekezet megszervezése Székely Sándor ref. lelkipásztor vezetésével, hisz a Nagy és a Csákány család gyermekei kezdtek felnőtté válni. Az akkori MÁV állomás fonöke református vallású volt, és megengedte, hogy az istentiszteleteket vasárnaponként az állomás I. osztályú várótermében tartsák. A gyülekezet kezdetben MÁV és HÉV alkalmazottakból, csendőrökbol, iparosokból, pedagógusokból állt. 14 család járt gyermekeivel együtt az istentiszteletekre. A bibliaórákat és egyéb alkalmakat Nagy Pál lakásán tartották. Később az istentiszteleteket és a konfirmációi ünnepséget is lakásokon kellett megtartani.

1941-ben alakult meg Budaörsön a gyülekezet, a Budafoki Református Egyházközség szórványaként. Gondnokul Nagy Pált választották. A három presbiter egyike, Csákány József késobb az önálló gyülekezet gondnoka lett. A szolgálatokat Lukács József budafoki segédlelkész végezte.

A szépen fejlődő gyülekezeti életet is kettétörte a II. világháború. Csak 1946-ban indultak újra a gyülekezeti alkalmak, de már új körülmények között. A község 95%-át mint németajkú lakosságot kitelepítették Németországba és helyükbe az ország minden tájáról (Felvidék, Erdély, Délvidék ...) települtek be új családok, köztük többen református vallásúak is. Az eredeti gyülekezet mintegy 150 főre növekedett. Az istentiszteleteket és bibliaórákat akkoriban a Nagy Pál féle vendéglő nagytermében tartották. Itt már az egyháztagok vallásos előadásai is helyet kaphattak.

1948-ban Nagy Pál, a gyülekezet gondnoka családi házat igényelt a gyülekezet részére, amelyből a tulajdonost kitelepítették. Ebben a házban üzlethelyiség is volt, ezt alakították át imateremmé, ezt használja gyülekezetünk most is.

1948 szeptember első vasárnapján alakult meg Budaörs községben az első református gyülekezet Virágh Béla lelkipásztor vezetésével.

Az önálló gyülekezet lelkipásztorai azóta :

1953-1963 Dr. Tarr Kálmán
1963-1964 Debreczeni István
1964-1974 Viczián János
1974-1982 P. Tóth Béla
1982-1993 Berkesi Gábor
1993- Petőné Püski Ilona

(összeállította : Bogyó F. - Csákány J.)


Vissza a menühöz


Budaörsi Református Egyházközség,2040 Budaörs, Clementis L. u. 5. Tel./Fax:+36 23 415 205
e-mail: gyulekezet@refbudaors.hu