Istentiszteleteink és egyéb alkalmaink hanganyagai

 

 

Kedves Vendégeink, Böngészők, Szörfölők, Olvasók-hallgatók!

12 év hanganyagának elkészítése és feltöltése után honlapunk megújul,
és a www.refbudaors.hu címen érhető el.

 

Ezen historikunak mondható honlapunk egyelőre elérhető, de immár változatlan tartalommal.

 

Viszontlátásra az új honlapon!

 

 

Miért nem tudom meghallgatni a hanganyagokat?
Felmerülő technikai kérdések

 

 

 

 

2013. évi vasárnapi istentiszteletek

Január

6.

13.

20.

27.

Február

3.

10.

17.

24.

 

Március

3.

10.

17.

24.

31.

Április

7.

14.

21.

28.

 

Május

5.

12.

19.

26.

Június

2.

9.

16.

23.

30.

Július

7.

14.

21.

28.

Augusztus

4.

11.

18.

25.

 

Szeptember

1.

8.

15.

22.

29.

Október

6.

13.

20.

27.

November

3.

10.

17.

24.

 

December

1.

8.

15.

22.

29.

 

Ünnepi istentiszteletek

Január 1. Újév

Április 1., Húsvét hétfő

Május 20.,
Pünkösd hétfő

Október 31.
Reformáció napja

December 25.,
Karácsony

December 26.
Karácsony

December 31., Óév

 

 

 

 

 

 

 

 

Csendeshét

Egészséges gyülekezet – egészséges tagok

Vitaminosztás, H-vitamin: hála

2013. július 15. este

Küldetésünk: magasztalás

2013. július 16. délelőtt

Vitaminosztás, A-vitamin: alázat

2013. július 16. este

Küldetésünk: evangelizáció

2013. július 17. délelőtt

Vitaminosztás, C-vitamin: céltudatosság

2013. július 17. este

Küldetésünk: tanítványképzés

2013. július 18. délelőtt

Küldetésünk: közösség

2013. július 19. délelőtt

Vitaminosztás, E-vitamin: erő

2013. július 19. este

Küldetésünk: szolgálat

2013. július 20. délelőtt

Záró, úrvacsorás istentisztelet

2013. július 21. délelőtt

 

Egyéb alkalmak

Egyetemes imahét

Durkó István baptista lelkipásztor a református templomban

2013. január 21.

Vattamány Sándor görögkatolikus parókus az evangélikus templomban

2013. január 22.

Endreffy Géza evangélikus lelkipásztor a görögkatolikus templomban

2013. január 23.

Varga János plébános a baptista imaházban

2013. január 24.

Petőné Püski Ilona református lelkipásztor a római katolikus templomban

2013. január 25.

 

Várhegyi Lajos újévköszöntő gordonka-hangversenye, zongorán közreműködik
 Szekér Bernadett

2013. január 13.

Szeretem a gyermekem a magam módján. És az ő igényei?

Szőke Etelka lelkipásztor, családterapeuta előadása

2013. június 9.

 

 

Evangelizációs hét, szolgál Győrffy Mihály evangélikus lelkipásztor

Az élet terhével egyedül

2013. szeptember 25.

Honnan jön  a segítségem?

2013. szeptember 26.

Boldogok, akik sírnak?!

2013. szeptember 27.

 

 

Barokk hangverseny Dowland, Frescobaldi, Purcell, Corelli és Telemann műveiből, Róbert György (blockflőte) és Szabó István (lant) előadásában. Közreműködik Hugauf Sára (blockflőte).

2013. november 17.

A Caprice vonósnégyes hangversnye Corelli, Bach, Pachelbel, Mozart, Mascagni, Schubert, Csajkovszkij műveiből.

A vonósnégyes tagjai: Bajnóczi Orsolya, Csap Melinda, Czuczor Anna Magdaléna, Horváth Alexandra

2013. december 8.

A gyermekek karácsonyi szolgálata

2013. december 24.

 

 

 

 

2012. évi vasárnapi istentiszteletek

Január

8.

15.

22.

29.

Február

5.

12.

19.

26.

 

Március

4.

11.

18.

25

 

Április

1.

8.

15.

22.

29.

Május

6.

13.

20.

27.

Június

3.

10.

17.

24.

 

Július

1.

8.

15.

22.

29.

Augusztus

5.

12.

19.

26.

 

Szeptember

2.

9.

16.

23.

30.

Október

7.

14.

21.

28.

November

4.

11.

18.

25

 

December

2.

9.

16.

23.

30.

 

Ünnepi istentiszteletek

Január 1.,
 Újév

Április 6.,
Nagypéntek

Április 9.,
Húsvét hétfő

Május 17.,
mennybemenetel napja

Május 28.,
Pünkösd

Október 31.,
Reformáció napja

December 24.,
Szenteste

December 25.,
Karácsony első napja

December 26.,
Karácsony második napja

Óévi istentisztelet, december 31.

 

 

Csendeshét

Küldetésünk határai és határtalansága (Jónás könyve)

Bevezetés

2012. július 16.

Határt szabtam…

2012. július 17.

Mindenek van határa!?

2012. július 18.

Elmegyek a végső határig?

2012. július 19.

Aki nem ismer határt…

2012. július 20.

A csodával határos?

2012. július 21.

Záró istentisztelet

2012. július 22.

Elekes Laci bácsi előadása Füle Lajosról

2012. július 17. este

A gyermekek bemutatkozása és esti éneklés

2012. július 21. este

 

Egyéb alkalmak

Egyetemes imahét

Vattamány Sándor görögkatolikus lelkipásztor a református templomban

2012. január 18.

Petőné Püski Ilona református lelkipásztor a római katolikus templomban

2012. január 19.

Endreffy Géza evangélikus lelkipásztor a baptista gyülekezeti teremben

2012. január 20.

Évköszöntő zenei koncert

Fülep Márk (fuvola), Varasdy Dávid (vibrafon)

és a Leopold Mozart Zeneiskola fuvolaegyüttese:

Szíjártó Zsófia, Varga Katalin és Simon Boglárka

hangversenye

2012. január 22.

A 2012. évi „Házasság hete” alkalmából Dányi Zoltán „Változások a családban” címmel tartott előadást. Az előadó az MRE Házasság- és Családsegítő Központjának lelkipásztora.

2012. február 16.

 

Tavaszi evangelizációs hét

 

Papp Tibor: Megnyílt szemek

2012. május 7.

2012. május 8.

2012. május 9.

2012. május 10.

2012. május 11.

Hogyan találok kulcsot a gyermekemhez?

Mácsodi Ferenc lelkész, családterapeuta előadása

2012. szeptember 30.

„A reformáció és a nők” címmel dr. Pásztor Jánosné tartott előadást. Az előadó a Magyarországi Református Nőszövetség vezetője

2012. október 31.

Előkészítő istentisztelet

2012. november 29.

Dani Eszter előadása a kárpátaljai cigánymisszióról

2012. december 16.

 

 

 

2011. évi vasárnapi istentiszteletek

Január

2.

9.

16.

23.

30.

Február

6.

13.

20.

27.

 

Március

6.

13.

20.

27.

 

Április

3.

10.

17.

24.

 

Május

1.

8.

15.

22.

29.

Június

5.

12.

19.

26.

 

Július

3.

10.

17.

24.

31.

Augusztus

7.

14.

21.

28.

 

Szeptember

4

11.

18.

25.

 

Október

2

9.

16.

23.

30.

November

6

13.

20.

27.

 

December

4.

11.

18.

25.

 

 

Ünnepi istentiszteletek

Január 1. Újév

Nagypéntek, április 22.

Húsvét vasárnap, április 24.

Húsvét hétfő,
 április 25.

Pünkösd vasárnap,
június 12.

Pünkösd hétfő,
június 13.

A reformáció napja,
október 31.

Karácsony első napja,
december 25.

Karácsony második napja,
december 26.

Óévi istentisztelet,
december 31.

 

 

 

 

 

 

 

 

Csendeshét

Összetartozunk?!
(Pál levele Filemonhoz)

Bevezetés

2011.07.11.

Kedd délelőtti alkalom

2011.07.12.

Szerda délelőtti alkalom

2011.07.13.

Csütörtök délelőtti alkalom

2011.07.14.

Péntek délelőtti alkalom

2011.07.15.

Szombat délelőtti alkalom

2011.07.16.

Záró istentisztelet

2011.07.17.

 

 

A gyerekek csoportjának kedd esti beszámolója

2011.07.12. délután

Elekes László (Laci bácsi) előadása olyan testvérekről akik bizonyították az összetartozást

2011.07.12. délután

A felnőttek csoportjának szerda esti beszámolója

2011.07.13. délután

Polynár Szabolcsné (Irénke néni) előadása az irígységről

2011.07.13. délután

A gyerekek szombat esti előadásai, szolgálatai

2011.07.16. délután

Reményik Sándor Ne ítélj című verse
(Várnagyné Gönczi Anna)

2011.07.16. délután

 

Egyéb alkalmak

Egyetemes imahét

2011. január 17., református templom

Durkó István baptista lelkipásztor

2011. január 18., római katolikus templom

Endreffy Géza evangélikus lelkipásztor

2011. január 19., görög katolikus templom

Petőné Püski Ilona református lelkipásztor

2011. január 20., református templom

Varga János római katolikus plébános

2011. január 21., evangélikus görögkatolikus templom

Vattamány Sándor görögkatolikus parókus

 

 

A Bibliai Házassággondozó szolgálat vezetőjének, Nemeskéri Pálnak és feleségének, Évának a bizonyságtétele

2011. február 19.

 

Evangelizációs hét

 

Somogyi László:

Hová visz az utad?

 

Az Úr gyönyörűséges útjai

2011. április 5.

Akadályok az Isten országába vezető úton

2011. április 6.

Isten útja az ember felé

2011. április 7.

 

Gyermekeink a serdülőkor előtt, vagy a serdülőkorban...
(Dilemmák és megoldási kísérletek)

 

Előadó: Szarka Miklós református lelkipásztor, a Református Házasság- és Családsegítő Szolgálat ny. vezetője

2011. április 9.

A Budapesti Hegedű-hárfa Duó koncertje templomunkban

(Földesi Lajos és Kocsis Andrea)

2011. december 11.

A gyerekek és ifjak szentesti szolgálata

2011. december 24.

 

 

 

 

 

 

 

2010. évi vasárnapi istentiszteletek

Január

3.

10.

17.

24.

31.

Február

7.

14.

21.

28.

 

Március

7.

14.

21.

28.

 

Április

4.

11.

18.

25.

 

Május

2.

9.

16.

23.

30.

Június

6.

13.

20.

27.

 

Július

4.

11.

18.

25.

 

Augusztus

1.

8.

15.

22.

29.

Szeptember

5.

12.

19.

26.

 

Október

3.

10.

17.

24.

31.

November

7.

14.

21.

28.

 

December

5.

12.

19.

26.

 

 

Ünnepi istentiszteletek

Január 1. Újév

Nagypéntek, április 2.

Húsvét vasárnap, április 4.

Húsvét hétfő, április 5.

Pünkösd vasárnap, május 23.

Pünkösd hétfő, május 24.

Karácsony, december 25.

Karácsony, december 26.

Óévi istentisztelet, december 31.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csendeshét

Hídépítés

Bevezetés

július 5.

Hídépítés Isten és ember közt

július 6.

Hídépítés a templomból a világba

július 7.

Hídépítés a családban

július 8.

Hídépítés a gyülekezeten belül

július 9.

 

 

Csoportbeszámoló - hídépítés a templomból a világba

július 7.

Csoportbeszámoló - hídépítés a családban

július 8.

Elekes László: élet a halálon túl

július 9.

A bibliai vetélkedő novellaíró feladatán született történetek

július 10.

Záró istentisztelet

július 11.

 

Egyéb alkalmak

Egyetemes imahét

2010. január 18., római katolikus templom

Durkó István baptista lelkipásztor

2010. január 19., evangélikus templom

Petőné Püski Ilona református lelkipásztor

2010. január 20., evangélikus templom

Kiss Csaba római katolikus káplán

2010. január 21., református templom

Vattamány Sándor görögkatolikus parókus

2010. január 22., görögkatolikus templom

Endreffy Géza evangélikus lelkipásztor

 

Evangelizációs hét

 

Somogyi László lelkipásztor

Ki a boldog ember?

május 4.

május 5.

május 6.

május 7.

Bűnbánati istentisztelet, Skultétiné Fekete Katalin

május 21.

A Hajna zenekar hangversenye a távolabbi és környező népek zenéiből

szeptember 24.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009. évi vasárnapi istentiszteletek

Január

4.

11.

18.

25.

 

Február

1.

8.

15.

22.

 

Március

1.

8.

15.

22.

29.

Április

5.

12.

19.

26.

 

Május

3.

10.

17.

24.

31.

Június

7.

14.

21.

28.

 

Július

5.

12.

19.

26.

 

Augusztus

2.

9.

16.

23.

30.

Szeptember

6.

13.

20.

27.

 

Október

4.

11.

18.

25.

 

November

1.

8.

15.

22.

29.

December

6.

13.

20.

27.

 

 

Ünnepi istentiszteletek

Január 1. Újév

Április 10., Nagypéntek

Április 12. Húsvét vasárnap

Április 13. Húsvét hétfő

Május 21. Nagycsütörtök

Június 1. Pünkösd

Október 31. Reformáció napja

December 25., Karácsony

December 26., Karácsony

Óévi istentisztelet,
december 31.

 

 

 

 

 

 

 

 

Csendeshét

A Lélek gyümölcsei

Bevezetés, szeretet

július 6.

Öröm és jóság

július 7.

Türelem és hűség

július 8.

Szelídség

július 9.

Önuralom

július 10.

Békeség és szívesség

július 11.

 

 

Az ifjak éneklése

július 7., vacsora után

A Bakony hangjai

július 7., hajnala, reggele

Záró istentisztelet

július 12.

 

Egyéb alkalmak

Egyetemes imahét:

Január 19., görög katolikus templom

Durkó István baptista lelkipásztor

Január 20., római katolikus templom

Petőné Püski Ilona református lelkipásztor

Január 21., evangélikus templom

Vereczky András görög katolikus parókus

Január 22., református templom

Varga János római katolikus plébános

Január 23., Ifjúsági Klub

Endreffy Géza evangélikus lelkipásztor

 

 

A pomázi Psalmus énekkar hangversenye templomumkban. Áhítatot tart Nyilas Zoltán lelkipásztor.

Február 7.

Bűnbűnati istentisztelet

Február 27.

Böjti esték – tavaszi evangelizációs alkalmaink.

Igét hirdet: Ittzés István evangélikus lelkipásztor,

Jézus böjti találkozásai címmel.

Március 17., Találkozás Jeruzsálemmel

Március 18., Találkozás a szőlő munkásaival

Március 19., Találkozás a kísértőkkel

Március 20., Találkozás a kétkedőkkel

Pápai Református Teológiai Akadémia hallgatóinak szolgálata

Április 19.

Altall Géze lelkipászti szolgálata erdélyi testvérgyülekezetünknél, Farcádon

Auguszutus 2.

Hangverseny a református templomban, közreműködik Róbert György (blockflöte) és Szabó István (lant).

November 28.

Ádventi gyertyagyújtás a Templom-téren
a Budaörsi és a Kőbányai Református Egyházközség közös kórusának szolgálata

December 5., 17 óra

Kiss Gergely és barátai jótékonysági koncertje templomunkban

December 6., 18 óra

Karácsony szentesti műsor – szolgálat – az ifjaktól és a gyermekektől

December 24., 15 óra

 

 

 

 

 

 

2008. évi vasárnapi istentiszteletek

Január

6.

13.

20.

27.

 

Február

3.

10.

17.

24.

 

Március

2.

9.

16.

23.

30.

Április

6.

13.

20.

27.

 

Május

4.

11.

18.

25.

 

Június

1.

8.

15.

22.

29.

Július

6.

13.

20.

27.

 

Augusztus

3.

10.

17.

24.

31.

Szeptember

7.

14.

21.

28.

 

Október

5.

12.

19.

26.

 

November

2.

9.

16.

23.

30.

December

7.

14.

21.

28.

 

 

Ünnepi istentiszteletek

Január 1. Újév

Március 21. Nagypéntek

Március 24. Húsvét hétfő

Október 31.
Reformáció napja

December 25.
Karácsony

December 26.
Karácsony

Óévi istentisztelet,
december 31.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csendeshét

Bevezetés

július 7.

Szeretet

július 8.

Bizalom

július 9.

Tisztelet

július 10.

Megismerés, megértés

július 11.

Hangmontázs a bibliai akadályversenyről

A „Halacskák” csapatot kísérhetjük az eredményhirdetésig

A gyermekek előadása az aznap tanultakról

július 10.

Egy órás összeállítás az esti ifis énekekből

július 7. és 9.

Mi az esélye annak, hogy az élet spontán keletkezett???

Tóth György István előadásának hanganyaga

 

Az előadás PowerPoint diái

Záró istentisztelet

július 13.

 

Egyéb alkalmak

Egyetemes imahét:

Január 21., görög katolikus templom

Endreffy Géza evangélikus lelkipásztor

Január 22., római katolikus templom

Vereczky András görög katolikus parókus

Január 23., Ifjúsági Klub

Petőné Püski Ilona református lelkipásztor

Január 24., református templom

Durkó István baptista lelkipásztor

Január 25., evangélikus templom

Kiss Csaba római katolikus káplán

Péterffy Botond keresztelője

január 26., Kálvin téri református templom

Bűnbánati istentisztelet

február 8.

Részletek kántorunk, Galovics Réka vizsgaelőadásából

április 7., Régi Zeneakadémia

Tavaszi evangelizáció, Cselényi László:

Hogyan tapasztalhatom meg Jézus Krisztus jelenlétét életemben

ápilis 28.

április 29.

április30.

A törökbálinti Lendvai Károly férfikórus koncertje

május 4., első rész

második rész

Bűnbánati istentisztelet

május 8.

A Budaörsi református Egyházközség önállóvá válásának 60. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségsorozat rendezvényei

„A Biblia a művészetben” című képzőművészeti kiállítás megnyitója a Zichy Pincegalériában.

. A kiállítást Dr. Békési Sándor, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának dékánja nyitotta meg.

október 7.

„Örök emberi kérdések a Bibliával kapcsolatban”, Berkesi Gábor ref. lelkész, gimnáziumi vallástanár előadása.

október 8.

„A Biblia a lelkigondozásban”, P. Tóth Béla ref. lelkész, pszichológus előadása.

október 10.

Ünnepi hálaadó istentisztelet a református templomban. Igét hirdet: Fónagy Miklós esperes.

október 12. 10 óra

Hangverseny a református templomban, közreműködik Róbert György (blockflöte) és Szabó István (lant).

október 12. 18 óra

Ádventi gyertyagyújtás – nyilvános alkalom a Templom téren

december 13. 17 óra

J.S. Bach Magnificat című zeneművét elemzi Nyírő Gábor és Galovics Réka

December 19. 18 óra, hanganyag

Képek tömörített állományban

Ádventi gyertyagújtás – a Budaörsi és a Kőbányai Református Egyházközség közös kórusának szolgálata

december 20., 17 óra

Karácsony szentesti műsor – szolgálat – a gyermekektől és az ifjaktól

december 24., 15 óra

 

 

 

 

2007. évi vasárnapi istentiszteletek

Január

7.

14.

21.

28.

 

Február

4.

11.

18.

25.

 

Március

4.

11.

18.

25.

 

Április

1.

8.

15.

22.

29.

Május

6.

13.

20.

27.

 

Június

3.

10.

17.

24.

 

Július

1.

8.

15.

22.

29.

Augusztus

5.

12.

19.

26.

 

Szeptember

2.

9.

16.

23.

30.

Október

7.

14.

21.

28.

 

November

4.

11.

18.

25.

 

December

2.

9.

16.

23.

30.

 

Ünnepi istentiszteletek

Január 1. Újév

Nagypéntek, április 8.

Húsvét hétfő, április 9.

Pünkösd hétfő,
 május 28.

Reformáció napja
október 31.

Karácsony, december 25.

Karácsony, december 26.

Óévi istentisztelet,
december 31.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Csendesheti előadások

Általános bevezetés

július9., hétfő

Az imádkozásról

július 10., kedd

július 11., szerda

július 12., csütörtök

július 13., péntek

július 14., szombat

Bizonyságtételek és tantörténetek

július 11., szerda

július 12., csütörtök

július 13., péntek

 

A fiatalok ébresztő éneke

 

Egyéb alkalmak

Egyetemes imahét:

 

Január 22., görög katolikus templom

Durkó István baptista lelkipásztor

Január 23., evangélikus templom

Varga János római katolikus plébános

Január 24., evangélikus templom

Vereczky András görög katolikus parókus

Január 25., református templom

Endreffy Géza evangélikus lelkipásztor

Január 26., római katolikus templom

Petőné Püski Ilona református lelkipásztor

Február 18.. szeretetvendégség

Dr. Barátossy Jenő előadása

Evangelizációs alkalmak
Berkesi Gábor
Elavult a kereszténység?

február 19.

február 20.

február 21.

A Kárpát-medence kialakulása

Berkesi Márta előadása, március 11.

Kárpáti Levente orgonahangversenye

március 18., Bach, Liszt és Franck művei

Áriaest

április 14., Bach, Mozart …

Konfirmandus-szeretetvendégség

április 15., áhítat és novella-előadás

Anyák napja

május 6., az ifjak rendhagyó megemlékezése

Pünkösdi előkészítő istentisztelet

május 25., Nyikos András legátus

Jótékonysági kóruskoncert

június 3., Egyházközségünk kórusa és a Budapesti Vándor Kórus

Orgonahangverseny, Andreas Liebig német orgonaművész játszik

szeptember 14., Buxtehude, Mozart és Bach művek

Evangelizációs alkalmak

 

Sebestyén Győző (Fót-Központi Egyházközség)

 

Ki is (nekem) Jézus?

október 1., nem teljesítmény, hanem ajándék

október 2., nem törlesztés, hanem számonkérés

október 3., nem rohan, és nem irgalmatlan, hanem rád ér és irgalmas

október 4., parancsra – szabadon?

Előadás a reformáció napja alkalmából

október 31., Endreffy Géza evangélikus lelkész

Beszélgetés egyházunk Iszákosmentő Missziója munkatársaival, bizonyságtételek

november 16., lakótelepi Ifjúsági Ház
(136 perces felvétel!)

Ádventi esték

november 30., Zenés est, a genfi zsoltárok a népi emlékezetben

 

december 7., Képzőművészeti est, képi meditáció, Békési Sándor

 

december 14., Irodalmi est: advent és karácsony versben és prózában, Ambrus András

Bűnbánati istentisztelet

december 21., Tóth Emese Tünde legátus

Szentesti műsor

december 24., gyülekezetünk gyermekei és ifjai

 

 

 

 

 

2006. évi vasárnapi istentiszteletek

Január

1.

8.

15

22.

29.

Február

5.

12.

19.

26.

 

Március

5.

12.

19.

26.

 

Április

2.

9.

16.

23.

30.

Május

7.

14.

21.

28.

 

Június

4. &

11.

18.

25.

 

Július

2.

9.

16.

23.

30.

Augusztus

6.

13.

20.

27.

 

Szeptember

3.

10.

17.

24.

 

Október

1.

8.

15.

22.

29.

November

5.

12.

19.

26.

 

December

3.

10.

17.

24.

31.

 

Ünnepi istentiszteletek

Január 1. Újév

Nagypéntek, passió

Nagypéntek, istentisztelet

Húsvét hétfő

Áldozó-csütörtök

Bűnbánati istentisztelet, május 29.

Bűnbánati istentisztelet,
május 31.

Pünkösd vasárnap

Pünkösd hétfő

Bűnbánati istentisztelet, október 27.

 Reformáció napja - istentisztelet  és
előadás Bocskai Istvánról

 Bűnbánati istentisztelet,
december 21.

 Bűnbánati istentisztelet,
december 22.

Karácsonyi családi ünnepség,
december 24.

Karácsonyi istentisztelet
december 25.

Karácsonyi istentisztelet
december 26.

Óévi istentisztelet,
december 31.

 

 

 Külhoni magyar Testvéreinknél végzett szolgálatok

 Nagyszőlős, Kárpátalja, április 30.

 

 

 

 

Egyéb alkalmak

Egyetemes imahét:

január 16., Petőné Püski Ilona

január 19., Endreffy Géza

január 20., Durkó István

Orgonabemutató, orgonaavatás

május 14., Pál Diána

ugyanez sokkal jobb hangminőségben
 (34 Mbyte)

Péterffy György (lelkészünk) és Komjád Piroska esküvője

július 29., Budaörsi Evangélikus Templom

Templomfelújítási, -átalakítási és -építési terveink ismertetése

szeptember 17., Elekes László

Evangelizációs hét, Dr. Zsengellér József
Jónás könyve

szeptember 25.

szeptember 26.

szeptember 27.

szeptember 28.

szeptember 29.

Gróf Mikó Imre – Erdély Széchenyije
történelmi emlékműsor
Péterffy György összeállításában

október 4., Budaörsi Városi Klub

Az 1956-ot megelőző és az azt követő időszak a Magyarországi Református Egyház történetében.

október 15., Dr. Ladányi Sándor előadása

Adventi orgonahangverseny

december 3., Kiss Zoltán
 és Mogyorósi Pálma

 

 

 

 

 

2005. évi vasárnapi istentiszteletek

Január

2.

9.

16.

23.

30.

Február

6.

13.

20.

27.

 

Március

6.

-

20.

27.

 

Április

3.

10.

17.

24.

 

Május

1.

8.

15.

22.

29.

Június

5.

12.

19.

26.

 

Július

3.

10.

17.

24.

31.

Augusztus

7.

14.

-

28.

 

Szeptember

4.

11.

18.

25.

 

Október

2.

9.

16.

23.

30.

November

6.

13.

20.

27.

 

December

4.

11.

18.

25.

 

 

Ünnepi istentiszteletek

Január 1. Újév

Március 24. Nagycsütörtök

Március 25. Nagypéntek

Március 28. Húsvét hétfő

Május 16. Pünkösd

Október 31. Reformáció napja

December 24. Szenteste

December 26. Karácsony

December 31. Óév

 

 

 

 

Dr. Pálhegyi Ferenc keresztény pszichológus előadássorozata

Február 9., Érték-válság

Március 9., Kommunikációs paradoxon

Április 6., A technika csapdája

Május 18., Célt tévesztett szexualitás

Szeptember 7., Elkötelezett szerelem

November 9., Szituatív, humanista és jézusi etika

December 7.,  Mit rejt a jövő?

 

 

 Külhoni magyar Testvéreinknél végett szolgálatok

Farcád, Erdély, március 13.

Kisújfalu, Szlovákia, augusztus 28

 

 

Egyéb alkalmak

Egyetemes imahét:

Január 16., Endreffy Géza

Január 18., Péterffy György

Január 20., Varga János

Január 21., Durkó István

Március 25., passiójáték

Április 16., konfirmációs tájékoztató, szeretetvendégség

Evangelizációs hét, Szaszák Imre,
Lázár és a gazdag ember

október 3.

október 4.

október 5.

október 6.

október 7.

A magyar falusi reformátusság kegyességének változása az elmúlt 50 évben, Molnár Sándor előadása

október 30.

Bűnbánati istentisztelet,
Tóth Emese Tünde legátus

december 20.

 

 

 

 

 

 

 

2004. évi vasárnapi istentiszteletek

Január

4.

11.

18.

25.

 

Február

1.

8.

15.

22.

29.

Március

7.

14.

21.

28.

 

Április

4.

11.

18.

25.

 

Május

2.

9.

16.

23.

31.

Június

6.

13.

20.

27.

 

Július

4.

11.

18.

25.

 

Augusztus

1.

8.

-

22.

29.

Szeptember

5.

12.

19.

26.

 

Október

3.

10.

17.

24.

31.

November

7.

14.

21.

28.

 

December

5.

12.

19.

26.

 

 

Ünnepi istentiszteletek

Január 1. Újév

Május 30. Pünkösd

December 24.

December 25.

December 31.

 

 

Dr. Pálhegyi Ferenc keresztény pszichológus előadásai

Március 11., Hűség

Szeptember 15., Angyalok és démonok

 

Egyéb alkalmak

Egyetemes imahét:

január 19., Endreffy Géza

január 20. Péterffy György

január 22. Petőné Püski Ilona

Evangelizációs hét, Tariska Zoltán, Boldogmondások:

szeptember 27.

szeptember 28.

szeptember 29.

szeptember 30.

október 1.

November 7., Kodácsy Tamás előadása a predestinációról

December 5., Kobzos Kis Tamás lantműsora

December 22., bűnbánati istentisztelet

December 23., bűnbánati istentisztelet

A Mindentudás Egyetemének előadása a Karácsonyról

 

 

 

 

 

 

2003. évi vasárnapi istentiszteletek

December

7.

14.

21.

28.

 

Ünnepi istentiszteletek

December 24.

December 25.

December 26.

December 31.

 

Egyéb alkalmak

Evangelizációs hét, Végh Tamás Jézusról és Rólad
(János 4)

március 31.

április 1.

április 2.

április 3.

április 4.

 

 

 

 

 

 

2002. évi evangelizációs hét

Evangelizációs hét,
Szotyori Nagy Gábor
a hitről

szeptember 7.

szeptember 8.

szeptember 9.

szeptember 10.

szeptember 11.

Dr. Pálhegyi Ferenc keresztény pszichológus előadása

2002. október 4. Kapaszkodj ! Kamaszodik a gyerek…(előadás)

Válaszok a kérdésekre:

Szülőként mit lehet tenni annak érdekében, hogy kamasz gyerekeimmel jobban megértsük egymást?

Sértődjek meg, bántódjak meg, vagy ne szóljak ha a lelkemet súrolják....?

Nagyon sok praktikára van szükségem, hogy a gyerekemet jó irányba indítsam ...?

Hogy viselkedhet egy fiatal, ha a szülő érzelmileg zsarolja?

A fiataloknál a barátok szava legalább annyit ér mint a szülőé...?"

 

 

 

 

 

Vissza a főoldalra


Budaörsi Református Egyházközség, 2040 Budaörs, Clementis L. u. 5. Tel./Fax: +36 23 415 205