MINDENNAPI KENYERÜNK


Itt minden nap olvasható Czeglédy Sándor igeválogatása.


A mai napi igék:


TANÁCS:
Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején.

1 Péter 5:6

ÍGÉRET:
Mert mindenki, aki magát felmagasztalja, megaláztatik; és aki magát megalázza, felmagasztaltatik.

Lukács 14:11

FOHÁSZ:
Szégyenüljenek meg a kevélyek, akik csalárdul elnyomtak engem, holott én a Te határozataidról gondolkodom.

Zsoltárok 119:78

 
 
Köszönet Bodnár Erikának és mindazoknak, akik az igéket pötyögték be :)

Megjegyzéseid / javaslataid / észrevételeid itt külddheted el az oldal karbantartójának.
Utolsó módosítás: 2011. január 31.