MINDENNAPI KENYERÜNK


Itt minden nap olvasható Czeglédy Sándor igeválogatása.


A mai napi igék:


TANÁCS:
Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek, hogy legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon.

Filippi 2:14-15

ÍGÉRET:
Mert kedveli az Úr az Ő népét, a szenvedőket szabadulással dicsőíti meg.

Zsoltárok 149:4

FOHÁSZ:
Emlékezzél reám Uram, népedhez való jóságodért. Jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel.

Zsoltárok 106:4-5

 
 
Köszönet Bodnár Erikának és mindazoknak, akik az igéket pötyögték be :)

Megjegyzéseid / javaslataid / észrevételeid itt külddheted el az oldal karbantartójának.
Utolsó módosítás: 2011. január 31.