Beszámoló a Pro Ecclesia Budaörs Alapítvány 2009. évi tevékenységéről

 

 

„Segítsen, hogy segíthessünk!”

 

Az Alapítvány a Budaörsi Református Egyházközség tevékenységének támogatására jött létre 1992-ben, 1997-ben közhasznú minősítést kapott. Az alapító okirat szerint az Alapítvány az alábbi tevékenységeket végezheti:

·        a budaörsi református hitélet támogatása, családsegítés, időskorúak gondozása,

·        a hitélet gyakorlásához szükséges helyiségek biztosítása és fenntartása,

·        a budaörsi református imaház szükségleteknek megfelelő átalakítása.

 

Az Alapítvány valamennyi munkatársa mindenfajta térítés nélkül végzi a tevékenységét.

 

 

Most arról szeretnénk ezúton tájékoztatni a gyülekezetet, hogy a felsorolt céloknak az érdekében mit és milyen eredménnyel tettünk 2009-ben.

 

Az alapítványunk bevételekhez pályázati pénzek odaítélése útján, adományi befizetésekkel és a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából juthat.

 

Az elmúlt évekhez hasonlóan alapítványunk a tavalyi évben is pályázatot nyújtott be a Budaörsi Önkormányzathoz gyülekezeti csendeshét támogatására, zenei hangversenyek szervezésére, és hitoktatásra.

Az odaítélt, és megkapott összeget csak erre a célra szabad fordítani, erről az Önkormányzat felé el kell számolni, amit ez év elején a programok részletes ismertetésével, számlamásolatokkal meg is tettünk.

Ebből a támogatásból fizettük ki minden táborozó részvételi díjának kb. 15 %-át, és ezen kívül 8 felnőtt, 2 fiatal, és 3 gyermek teljes mértékben, 1 gyermek fele részben ingyenesen vehetett részt a Bakonybélben megrendezett csendeshéten.

Ezen a héten a délelőtti előadásokon, kiscsoportos beszélgetéseken kívül a résztvevők látogatást tettek a Tájházban, erdei kisvonaton és gyalogosan ismerkedhettek a Bakony gyönyörű tájaival, bibliai vetélkedőn vehettek részt. A tájház belépőt és a gyerekek kézműves foglalkozásához az alapanyagot az alapítvány állta az Önkormányzat által biztosított összegből.

 

Budaörs zenei kínálatát több nyilvános, ingyenes zenei programmal színesítette az elmúlt évben a Budaörsi Református Gyülekezet.

2009. november 28-án zajlott az a hangverseny, ahol Róbert György blockflőtén, és Szabó István lanton adott elő középkori zenei darabokat.

2009. december 6-án Kiss Gergely és barátai József Attila, Ady Endre, Babits Mihály, Kányádi Sándor, Dsida Jenő verseinek megzenésített változatait, zsoltárfeldolgozásokat adtak elő.

A koncertek utáni szeretetvendégség költségét, a közreműködőknek adott kisebb ajándékok összegét az alapítvány fizette a támogatás összegéből.

 

A hittanos gyerekek tanév elején szüleikkel, testvéreikkel együtt Zsámbékra kirándultak, és a romtemplom megtekintése után ott tartották meg a családi istentiszteletet. A belépőt a romtemplomba az önkormányzati támogatásból fizettük.

Év végén a jól teljesítő hittanos gyerekek jutalomkönyveket, könyvjelzőt, matricát kapnak ajándékba. A támogatásul kapott pénzből fedeztük ezeknek a könyvek a beszerzését, és a karácsonyi ünnepségen apró ajándékkal leptük meg a műsorban szereplő gyerekeket.

 

Az adományokból, személyi jövedelemadó 1%-ából befolyt összegeket az alapítvány alapító okiratában leírt célokra, jelesül családsegítésre, idősgondozásra, fiatalok közötti hitéleti tevékenység elősegítésére fordíthatjuk. A kapott összeget egy éven belül el kell költeni, és erről APEH felé kell elszámolni.  Mindezeknek megfelelően az elmúlt évben a következő karitatív jellegű tevékenységeket végeztük:

·        Alapítványi pénzből fizettük a 2009. februárban lezajlott Zenés áhítat utáni szeretetvendégséget

·        Mikrofon vásárlásához adtunk anyagi segítséget, ami Istentiszteletek, zenei események alkalmával a hangosítást szolgálja

·        Tanulmányi támogatásban részesítettük gyülekezetünk két teológusát

·        Ifjúsági istentisztelet utáni szeretetvendégséghez biztosítottuk az anyagiakat.

·        A tél beállta előtt tüzelőt vásároltunk idős, beteg testvérünknek, akinek szűkös anyagi lehetőségei miatt ez nagy segítséget jelentett.

·        Mostanra már hagyománnyá vált, hogy karácsony előtt szeretetcsomagot juttatunk el a rászoruló családoknak, testvéreknek. Így történt ez tavaly is, amikor 14 család kapott ily módon segítséget.

·        A gyülekezet idős, nyugdíjas testvérei részére Béres cseppet, C vitamint vásároltunk.

·        A karácsonyi ünnepségen szaloncukrot kaptak a gyerekek.

 

Köszönjük mindazoknak, akik önzetlen adományaikkal, befizetéseikkel mindezt lehetővé tették.

 

Ha valakit szeretné megtekinteni a befizetések, kifizetések részletes elszámolását, a kuratórium szívesen áll rendelkezésére.

 

Amennyiben módjuk van rá, kérjük, hogy ebben az évben is segítsék adományaikkal, személyi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával alapítványunkat, és ezen keresztül a Budaörsi Református Egyházközséget.

 

Pro Ecclesia Alapítvány számlaszáma:11742173-20011765

Adószáma: 19182315-1-13

A szükséges nyilatkozat innen letölthető.

 

 

Budaörs, 2010. február 14.

 

Köszönettel:

Pro Ecclesia Budaörs Alapítvány Kuratóriuma